www.audcom.nl/vhz/index-links.html

Van Horen Zeggen → Van Horen Zeggen  → Bureau AudCom voor FENAC en Siméa  

print

Het vakblad Van Horen Zeggen is nu VHZ-online.

www.vhz-online.nl

Van Horen Zeggen is het vaktijdschrift voor professionals die werken met doven en slechthorenden en kinderen, jongeren en volwassenen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS).

De bijdragen op VHZ-online gaan o.a. over wetenschappelijk onderzoek naar doofheid, slechthorendheid en TOS, de effectiviteit van begeleiding, behandeling en (speciaal) onderwijs en innovaties die voor professionals van belang kunnen zijn. Hiermee maakt VHZ-online de verbinding tussen wetenschap en praktijk.
Deze kennis is vanaf nu toegankelijk voor iedereen.

Het initiatief om de informatie uit het tijdschrift voortaan voor iedereen toegankelijk te maken op VHZ-online is afkomstig van de brancheorganisaties FENAC en Siméa. De papieren versie van het tijdschrift verdwijnt en vanaf 1 januari 2018 is VHZ alleen online beschikbaar.

FENAC en Siméa vinden het van groot belang dat via VHZ-online de professionele kennis landelijk gedeeld kan worden. De werkgevers in de sector stellen de bestaande kennis via intranetten eenvoudig beschikbaar aan hun eigen medewerkers.

Professionals worden snel op de hoogte gebracht van nieuwe artikelen en faciliteiten door zich in te schrijven voor een alert (‘Mijn VHZ').

 


Downloaden

Van onderstaande jaargangen kunt u van nummers van minimaal een jaar oud hier de reportages, interviews en artikelen downloaden.  Van jaargangen 2002 en later staat een beknopte inhoudsopgave online. In het archief zijn alle nummers vanaf 1960 opvraagbaar in PDF-formaat.

 

 

Copyright 2008-2024 Bureau AudCom