Home   VHZ   Contact 

...voor FENAC en Siméa

print

Bureau AudCom biedt administratieve en beleidsmatige ondersteuning in de auditief-communicatieve sector.

Sinds 2002 verricht Bureau AudCom voor FENAC en Siméa de beleidsmatige, secretariële, organisatorische en logistieke werkzaamheden. Het bestuur van Bureau AudCom wordt gevormd door bestuursleden van FENAC en Siméa.

 

Over de FENAC

print

FENAC staat voor de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra.

De Federatie Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) is één van de kleinste brancheorganisaties in de gezondheidszorg. Sinds de oprichting van de FENAC in 1976 bespreken de centra binnen de Federatie allerlei zaken van gemeenschappelijk belang.

» meer over de FENAC

Over Siméa

print

De naam Siméa betekent elkaar verstaan.

Siméa richt zich op onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen en volwassenen die doof zijn, slechthorend zijn en/of ernstige taal-/spraakmoeilijkheden hebben. Siméa creëert verbondenheid tussen zowel de professionals als tussen de organisaties die opereren in ons werkveld en creëert voorwaarden om onderliggende afstemming te realiseren.

» meer over Siméa

 

Copyright 2008-2022 Bureau AudCom