www.audcom.nl/vhz/oude-jaargangen/vhz-jaargang-55-2014.html

VHZ jaargang 55, 2014 → Oude jaargangen Van Horen Zeggen  → Van Horen Zeggen  → Bureau AudCom voor FENAC en Siméa  

print

2014-62014-6

 
Reportage
Succesvolle bijeenkomst van ouders van kinderen met TOS in meertalige omgeving
Op 3 en 4 oktober kwam in Luxemburg een groep Nederlandse ouders bijeen van kinderen met TOS die opgroeien in een meertalige omgeving. Kennisuitwisseling, herkenning en ontmoeting stonden centraal op deze bijzondere bijeenkomst.

Interview
Hoogleraar Duker kritisch over zorg en onderwijs
Oud-hoogleraar orthopedagogiek Pieter Duker schreef het boek Afscheid van autisme en adhd. In een interview met VHZ zet hij kanttekeningen bij het Speciaal Onderwijs en pleit hij voor hoger gekwalificeerde leerkrachten op reguliere scholen.

Artikelen
Jet Isarin, Nina Wolters-Leermakers, Ilse van Zadelhoff & Mariën Hannink: Een grotere wereld.
Hoe is het om de ouder te worden van een doof kind met bijkomende beperkingen. Wat vraagt de zorg voor zo'n kind, welke vragen stellen ouders zich, hoe zoeken en vinden ouders hun weg in de wereld van zorg en onderwijs, hoe verloopt hun CI-traject en wat levert het CI hen op?
In een poging deze vragen te beantwoorden deden Kentalis en de FODOK onderzoek.
Referentielijst

2014-5

 

Reportagevhz 2014-5
Prinses Laurentien bij opening internationaal congres taalontwikkeling kinderen

De Universiteit van Amsterdam was van 14 juli tot en met 18 juli 2014 organisator van het International Congress for the Study of Child Language. In deze reportage vertellen Annelies Bron, Juliane Cuperus, Ellen Gerrits, Annette Scheper en Rob Zwitserlood wat volgens hen de highlights waren van het congres.

Interview
"Een dynamisch spel tussen de oren en het brein"

In 1993 begon psycholoog Sophia Kramer op het audiologisch centrum van het VUmc aan een onderzoek gericht op het beleven van slechthorendheid. Wat hebben mensen nodig om te kunnen participeren en hoe kan onderzoek daaraan bijdragen? In Van Horen Zeggen een interview met haar.

Artikelen
Cockie Gerritsen en Marijke van Grafhorst: Met plezier Leeskilometers maken

In 2012 is het digitale leesmateriaal voor dove en slechthorende leerlingen van Leeskilometers op de website van de expertisegroep Sprong Vooruit geplaatst. Inmiddels is er twee schooljaren mee gewerkt. In dit artikel vertelt Sprong Vooruit over de eerste gebruikservaringen.

Brigitte Vugs, Pleun Huijbregts en Juliane Cuperus: Executieve Functies: kun je ze trainen?
In dit artikel worden de stand van zaken wat betreft executieve functies training en de resultaten van een pilot onderzoek naar het effect van de executieve functies training Braingame Brian bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis besproken.
Literatuurlijst


2014-4

2014-4

Reportage
Je leert kinderen via muziek de kenmerken van gesproken taal
Muziek is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Veel zingen stimuleert onder andere de taalontwikkeling en communicatieve vaardigheden. Ook dove en slechthorende kinderen hebben er baat bij. "Je leert kinderen via muziek de kenmerken van gesproken taal." In deze reportage twee praktijkvoorbeelden waarbij het belang van muziek wordt onderstreept.

Interview
"TOS zit me soms in de weg, maar ik ben goed terecht gekomen"
Michel Pellen (1977) heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Na het speciaal onderwijs volgde hij via het leerlingwezen een opleiding tot slager. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en zet zich met hart en ziel in voor de belangen van jongeren met TOS. Zelf heeft hij zijn taalproblemen aardig onder de knie gekregen. "Het zit me soms nog wel in de weg, maar al met al vind ik dat ik zeer goed terecht ben gekomen."

Artikelen
Lineke Boogerd, Evelien Steenmetz en Michelle van Jole: Risico's en kwetsbaarheden bij kinderen van dove ouders
Kinderen van dove ouders zijn vaak een vergeten groep. Deze zogenaamde CODA's (children of deaf adults) vallen in meerdere opzichten tussen wal en schip: Ze zijn insiders en outsiders, onderdeel van de horende gemeenschap en van de dovenwereld, een combinatie die vaak lastig is. In dit artikel wordt hun gecompliceerde positie onder de aandacht gebracht aan de hand van wat bekend is uit de literatuur en op basis van een pilotonderzoek. Conclusie is dat behandeling enkel gericht op de dove ouder(s) voor het welbevinden van de CODA's niet voldoende is.
Literatuurlijst

2014-3

2014-3

Reportage
Focus op de mogelijkheden, niet op de risico’s
Twee dagen onderdompeling in het meest recente onderzoek naar het onderwijs aan en het leren door dove en slechthorende kinderen, dat was de 1st International Conference on Teaching Deaf Learners. De deelnemers waren er in het algemeen zeer over te spreken. Nic van Son schreef voor VHZ een reportage.

Interview
Promotie Rob Zwitserlood: “Oudere kinderen met TOS hebben baat bij taaltraining”
De grammaticale ontwikkeling van kinderen met TOS tussen de zes en tien jaar stagneert niet, maar gaat door. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Auris-medewerker Rob Zwitserlood. Hij concludeert dat ook oudere kinderen zeker baat hebben bij therapie. Na vijf weken taaltraining presteerden de onderzochte kinderen met TOS aanzienlijk beter op grammaticaal vlak.

Artikelen
Helen Blom, Marc Marschark, Mathijs Vervloed en Harry Knoors: Online vriendschappen: de relatie tussen online activiteiten en het welbevinden van dove en slechthorende jongeren en jongvolwassenen
Veel is nog onbekend over de activiteiten van dove en slechthorende jongeren op het Internet, hoe de kwaliteit van hun online vriendschappen is en wat de relatie is met hun welbevinden. Om hier verandering in te brengen hebben Helen Blom en collega’s onderzoek uitgevoerd naar online en offlline vriendschappen bij doven en slechthorenden in twee leeftijdsfases: de adolescentie en de jongvolwassenheid.
Literatuurlijst

VHZ 2014-2

2014-2

Reportage
Positieve resultaten met conceptmappen op Mgr. Hanssenschool
In 2013 startte de Mgr. Hanssenschool in het Limburgse Hoensbroek een pilot in vijf groepen met het gebruik van conceptmappen. Het is een werkvorm gericht op het vergroten van de woordenschat die beter lijkt aan te sluiten op de gedachtegang van leerlingen. "Al heel snel zagen we dat het in deze groepen werkte."

Interview
Prof. Groenschool krijgt predicaat excellent
In januari ontving de Auris Prof. Groenschool het predicaat ‘excellente school' uit handen van minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sander Dekker. Directeur Margo van Berlo en teamleider Jaap Schapelhouman zijn enthousiast. "Wij hebben excellente leerkrachten en leerlingen." Een gesprek over leeropbrengsten en kennisuitwisseling.

Artikelen
Karin Wiefferink, Noëlle Uilenburg, Margot Fleuren: Implementatie van vernieuwingen
Het invoeren van een vernieuwing in een organisatie is vaak een moeilijk en ingewikkeld proces. Er zijn veel verschillende factoren die dit proces kunnen beïnvloeden. In dit artikel wordt uiteen gezet hoe de invoering van een vernieuwing systematisch kan worden aangepakt.
Literatuurlijst

2014-1

2014-1

Reportage
Over een jaar verandert veel in financiering zorg
Vanaf 2015 verandert er veel in de financiering van de zorg. Verschillende vormen van behandeling worden over een jaar niet meer betaald uit de AWBZ, maar uit de nieuwe Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die gemeenten uitvoeren. Wat gaan professionals en cliënten hiervan merken?

Interview
Goed onderwijs draait om kwaliteit in de klas
Begin dit jaar verscheen het boek "Teaching Deaf Learners: Psychological and Developmental Foundations" van de hand van Harry Knoors en Marc Marschark. Tijdens een bezoek van Marschark aan Nederland legde VHZ beide auteurs een aantal vragen voor.

Artikelen
Carolien Rieffe, Ivet Pieper, Neeltje van den Bedem, Kirsten Wolthuis, Meinou de Vries en Noëlle Uilenburg: ‘Kijk mij nou'.
Dove en slechthorende kinderen en jongeren lijken in het sociale contact wel vaak te zenden, maar verdiepen zich hierbij niet of te weinig in het perspectief en gevoelens van de ander. In dit artikel wordt de theoretische achtergrond van de methode ‘participatieve video' beschreven evenals de resultaten van een pilot onderzoek naar het effect hiervan op het sociaal bewustzijn.

thema 2014

Themakatern
Evidence-based, wat een feest!
Evidence-based practice is het gebruiken van het best beschikbare bewijs over doelmatigheid en effectiviteit bij het kiezen van een interventie. Evidence-based practice (EBP) is een belangrijke stroming in de medische en paramedische beroepen, maar heeft ook zijn weg gevonden naar het onderwijs. De betekenis van evidence-based onderwijs is hetzelfde: de keuze voor een bepaalde methodiek in het onderwijs is gebaseerd op het best beschikbare bewijs over doelmatigheid en effectiviteit. In dit themakatern een verzamelde VHZ een aantal voorbeelden.

 

 

 

 

 

Copyright 2008-2024 Bureau AudCom