Home   VHZ   Contact 

VHZ jaargang 45 - 2004 → Oude jaargangen Van Horen Zeggen  → Van Horen Zeggen  → Bureau AudCom voor FENAC en Siméa  

print

VHZ 2004-4

Hans Otermann: Leren met multimedia; theorie en praktijk van multimedia voor het dovenonderwijs

Betsy Gerritsen en Inge Wijkamp: Gebaren bij jonge kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden (2)

 

VHZ 2004-3

Margreet Verboom-de Boer en Annelies van der Meulen: Vraagtekens bij de indicatiecriteria ESM

Henk Lutje Spelberg, Rommy Mundt en Annemiek Voor in 't Holt: Reynell aangepast voor slechthorende kinderen


VHZ 2004-2

Herma Kanis en Hans van Luit: Woordvindingsproblemen bij kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden

Bob Koopman en Marjan Bruins: Basisontwikkeling in cluster 2: onzin of zinvol?

Nanouk Verbeek: Spelen met communicatie: een onderzoek naar de communicatie tussen dove en slechthorende kinderen

 

VHZ 2004-1

Connie Fortgens, Anne Baker en Harry Knoors: Gebruiken dove kinderen die op school tweetalig onderwijs kregen ook Nederlands?

Marjam Blumenthal: Tolken als hulp bij spraaktaaldiagnostiek en -behandeling

Betsy Gerritsen en Inge Wijkamp: Gebaren bij jonge kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden (1)

 

Copyright 2008-2021 Bureau AudCom