Home   VHZ   Contact 

VHZ jaargang 43 - 2002 → Oude jaargangen Van Horen Zeggen  → Van Horen Zeggen  → Bureau AudCom voor FENAC en Siméa  

print

VHZ 2002-4

Frank en Monique van Dillen: Dilemma's en keuzes; ouders en professionals rondom een opgroeiend doof kind

Dick Kuyt, Tine Bruijne-van Luik en Margriet Zuidhof: Kinderklanken en Peuterpraat; taalstimulering voor kleuters en peuters

Marjan Elzer: Onderwijsdoelen en expertise

 

VHZ 2002-3

Karin Brouwers: 'Heb je nou een lekke fiets of een lekke band?'

Mark Meerum Terwogt, Carolien Rieffe en Cootje Smit: Hoe brengen dove en horende kinderen een emotioneel geladen boodschap over?

Sieneke Goorhuis-Brouwer, Margreet Luinge en Wendy Post: Wat verstaat de Nederlandse hulpverlener onder taalstoornissen?

 

VHZ 2002-2

Harry Knoors: 'Goede praktijken' in onze pedagogiek

Rob Boerman: Het opstellen van het handelingsplan

Leo Bonekamp: 1000 digitale woorden   


VHZ 2002-1

Renée Heineman-Gosschalk: Het belang van ouderparticipatie om geletterdheid bij dove kinderen te stimuleren

Marjolein Buré en Herma Korfage: Congres Tweetaligheid Guyot
Judith Steenge, Ludo Verhoeven en Hans van Balkom: Onderkenning van ernstige spraaktaalmoeilijkheden bij meertalige kinderen

Gerrie van Hamersvelt en Peter Luitzen van Dijk: Uitdagingen voor het onderwijs aan doven in Europa

 

 

 

 

Copyright 2008-2021 Bureau AudCom